Valerius De Saedeleer... achterna


In Maarkedal stonden de maanden september en oktober 2014 in het teken van kunstschilder Valerius De Saedeleer en dit in het kader van het Leader-project (Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling) "In het spoor van Valerius". Valerius De Saedeleer woonde van 1921 tot 1937 in Etikhove, deelgemeente van Maarkedal. Via diverse activiteiten toonde Maarkedal aan dat “cultuur” bij het dagelijkse leven hoort.

In dat kader werd op vrijdag 26 september 2014 het boek “Valerius De Saedeleer … achterna” van auteur Jozef Bourdeaudhui, ondervoorzitter van de Heemkundige Kring Businarias uit Maarkedal, voorgesteld. Dit boek was immers de aanleiding tot de organisatie van het volledige project. Het boek is een heemkundige biografie, waarbij vooral de kunstenaar als mens, omringd door zijn familie en zijn vrienden-kunstenaars wordt belicht.

In zijn voorwoord schrijft ereburgemeester van Maarkedal, Peter Thienpont: "Het boek dat u gaat lezen, leert Valerius kennen zoals hij geleefd heeft. U wordt meegevoerd langs zijn vele woonplaatsen, u kijkt mee in zijn onmiddellijke omgeving: zijn groot gezin, zijn vrienden, zijn kennissen, zijn mecenassen en sponsoren en u leest mee in zijn persoonlijke briefwisseling."

Het boek is als een samengestelde puzzel waarbij de stukjes door de auteur in mekaar werden gepast, nieuwe, vaak onbekende elementen werden aangebracht, die tot vandaag nergens werden gezien of gepubliceerd, vaak ook omdat ze er bij "kunstpublicaties" niet steeds toe doen, maar bij een heemkundige biografie zeker naar waarde kunnen worden geapprecieerd. Talrijk zijn dan ook de citaten, aangehaalde bronnen, bewijsstukken en dikwijls exclusief fotomateriaal die elke bewering staven. Deze biografie is chronologisch opgebouwd volgens zijn verschillende verblijfplaatsen. Foto's van werken van de kunstenaar zijn als illustratie per hoofdstuk toegevoegd.

In een nawoord geeft Piet Piron, achterkleinzoon van Valerius, enkele persoonlijke indrukken weer die het boek bij hem nalieten.

Voorstelling boek "Valerius De Saedeleer... achterna"

Tijdens de voorstelling van het boek op 26 september 2014 kwamen verscheidene sprekers aan bod. Een groot aantal aanwezigen (180 personen) woonden de voorstelling bij.

De inleiding gebeurde door Isabel Van Quickelberghe, schepen van cultuur. Zij schetste kort wat er reeds gerealiseerd werd rond de viering van Valerius De Saedeleer en toonde aan hoe belangrijk cultuur in het leven van iedereen is. Vervolgens kwam Peter Thienpont, ereburgemeester van Maarkedal, aan het woord. Deze situeerde Valerius De Saedeleer in Etikhove en maakte de vergelijking met Pablo Neruda die in het dorpje Il Postino terechtkwam, waar de Nobelprijswinnaar in een mum van tijd aanvaard en vereerd werd en een meerwaarde gaf aan de lokale gemeenschap. Daarna bracht Marc Vuylsteke, voorzitter van de Heemkundige Kring Businarias, een korte schets van het ontstaan van het boek, en vertelde over de lange weg van het vele opzoekingswerk. Uiteindelijk kwam Piet Piron, achterkleinzoon van Valerius De Saedeleer, aan het woord. Hij was ontroerd en verheugd deze viering te kunnen meemaken. Hij haalde op een boeiende manier enkele anekdotes aan over zijn grootmoeder Marie-Jozef die vaak over haar vader en zijn manier van leven vertelde. Deze heemkundige biografie bracht voor hem een bevestiging van de talrijke verhalen van zijn grootmoeder.

Omwille van een regenbui, moest de officiële uitreiking van de boeken aan enkele personaliteiten binnenin gebeuren. Het eerste boek werd uitgereikt door Jozef Bourdeaudhui aan zijn eerste kleinkind Lotte, aan wie het boek ook is opgedragen. Marc Vuylsteke bedankte in naam van de Heemkundige Kring Businarias ook de instanties en personen die de uitgave van deze biografie sponsorden.

Hoe het boek aanschaffen?

Deze heemkundige biografie over Valerius De Saedeleer en zijn omgeving telt 320 bladzijden, bevat meer dan 300 foto's, en is gedrukt in kleur op glanzend papier en voorzien van een harde omslag. Het formaat is 21 x 29,7 cm.

Het boek kan worden besteld door overschrijving van 40€ op rekening nummer BE80 7475 1604 5077 (KREDBEBB) van de Heemkundige Kring Businarias Maarkedal met vermelding "boek De Saedeleer". Het boek kan dan afgehaald worden in het documentatiecentrum in de Maalzaakstraat te Maarkedal (Etikhove) elke zondagvoormiddag tussen 10 en 12 uur, of bij de auteur na telefonische afspraak (055-316894). Indien U het boek toegestuurd wenst te krijgen komen er 10 € portkosten bij, dus totaal 50 €.

Voor meer informatie kan je ook terecht via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.