Etikhove

Korte Historiek

 

Etikhove kwam voor het eerst rond 1116 in een document voor en had de naam Atingohoua (Germaans voor hoeve van de lieden van Atto). De streek was reeds vroeger bewoond wat blijkt uit de prehistorische voorwerpen en overblijfsels van Gallo-Romeinse en Merovingische oorsprong die er gevonden werden. Een vertakking van de heirbaan Tongeren- Bavai, de Aatse heerweg, doorkruist de gemeente.

Lees meer: Korte Historiek

Kunstenaarsdorp Etikhove

 

Tussen 1926 en 1937 verbleven er in Etikhove talrijke kunstenaars. Schilders, schrijvers, Beeld van Valerius in gemeentehuiscineasten en kunstcritici kwamen naar hier om de patriarch Valerius De Saedeleer te ontmoeten. Paul Van Ostayen, de grootste expressionistische dichter, was één van hen en intiem bevriend met de familie De Saedeleer.

Op 4 augustus 1927 schreef hij naar René Victor : "Daer Fik, Ik ben te Etichove aangekomen en ben daar zeer tevreden. Het biedt het voordeel niet geheel alleen te zijn. De streek is niet onaangenaam en mijn adres is : P.v.O. "In den Leeuw van Vlaanderen" Etichove bij Oudenaarde".

Lees meer: Kunstenaarsdorp Etikhove

Valerius De Saedeleer

 

Valerius De Saedeleer werd te Aalst geboren op 4 augustus 1867 en overleed te Leupegem op 16 september 1941.  
In Sint-Martens-Latem schilderde hij rond 1893 een aantal impressionistische doeken. In dit dorp dat hij later zou helpen beroemd maken verbleef hij slechts enkele maanden. Hij verhuisde naar Gent, vervolgens naar Blankenberge, en dan naar Aalst waar hij huwde met Clemmeke of Clementina Limpens. Hij keerde naar Latem terug maar niet voor lang.


 

Lees meer: Valerius De Saedeleer

Elisabeth De Saedeleer

Elisabeth De Saedeleer is de tweede dochter van Valerius en werd geboren te Sint-Martens Latem op 2 augustus 1902.
Samen met de familie van George Minne en Gustave Van de Woestyne ontvluchtte de familie De Saedeleer het oorlogsgeweld in Vlaanderen in 1914. Op vraag van de Welse kunstmecenasfamilie Davies vestigden de De Saedeleers zich in Midden-Wales, in het dorpje Cwmystwyth nabij Aberystwyth.

In feite waren deze Belgische kunstenaars met hun familie (in totaal 91 personen) opgezocht in september 1914 door Thomas Jones, in opdracht van David Davies, met de bedoeling niet enkel een aanmoediging en financiële steun te bieden aan de Belgische artiesten, maar ook om als soort van wederdienst bij te dragen tot een culturele vernieuwing in Wales, een streven van de familie Davies. Aldus konden Belgische artiesten niet enkel hun werk verder zetten, maar ook hun eigen specifiek talent tonen aan de Welse bevolking.

Lees meer: Elisabeth De Saedeleer