Tijdschriften

Jaargang 3 - 1999


januari 1999

Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
De Taalgrens. Van de oude tot de nieuwe Belgen (Sylvain De Lange).
Bezoek aan het Stadsarchief te Oudenaarde (Fanny Langie).
E.H. Johannes Augustinus Van De Putte, een martelaar ten tijde van de Franse omwenteling (Fanny Langie).
Maarke in de Middeleeuwen (Daniel Wieme).
Uitreiking "Oorkonde geslaagde restauraties" Romansmolen (Marc Vuylsteke).
Het onderwijs te Nukerke in de eerste helft van de 19de eeuw (Marc Vuylsteke).
Onze vriend Fedor beter bekend als Lange Sies (Adelin De Zaeytijdt).
Klas 1929 (Fanny Langie).
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen.

mei 1999

Themanummer.
Het Hof te Cattebeke (16de - 18de eeuw) (Karl Van Hoeke).
Het Hof te Cattebeke, de familie Thienpont en het ontstaan van de wijnhandel (Marc Vuylsteke).

september 1999

Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
De H. Donatus te Etikhove (Jozef Bourdeaudhui).
100 jaar Maarkedal in oude prentkaarten (Antoine Lefever).
Maarke tijdens het Ancien Regime (Daniel Wieme).
Reactie op onze foto "De Bolchevisten" (Fanny Langie).
In Memoriam Paula De Tavernier (Antoine Lefever).
De bevrijding in 1944: iets om nooit te vergeten (Adelin De Zaeytijdt).
Voordracht: "Vrijen en trouwen bij onze voorouders" (Marc Vuylsteke).
Burgemeester converseert met meid! (Dirk De Merlier).
Studie van het machtsverwervingsproces op lokaal vlak in Maarkedal, 1946-1994.

Jaargang 4 - 2000


januari 2000

Voorwoord (Marc Vuylsteke).
Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
"Petites Histoires" rond Hof te Cattebeke (Clothaire De Deken).
Was mijnheer Pastoor een medicijnman (Jozef Bourdeaudhui).
Guido Gezelle en Omer Wattez (Marc Vuylsteke).
Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (Marc Vuylsteke).
E.H. Kanunnik Frans Desmaele (Marc Vuylsteke).
Coppiezen boer, den barbier (Adelin De Zaeytijdt).
Vrijen en trouwen bij onze voorouders (Antoine Lefever).
Nukerke... en de grondlegger van de Zuidelijke Nederlanden (Didier Depaemelaere).
Seizoenarbeiders in Vlaanderen : grote en kleine geschiedenis (Fanny Langie).

mei 2000

Voorwoord (Marc Vuylsteke).
Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
De Heerlijkheid Kerkem (Daniel Wieme).
Het bezit van het Gentse klooster van Galilea te Etikhove in de 15e eeuw (Karl Van Hoecke).
"Lechwerckers" te Etikhove (Willy Stevens).
Ruiterclub St.-Michel Nukerke (Edmond De Meulemeester).
Nukerke van onder het stof (Antoine Lefever).
Den Beekkant (Adelin De Zaeytijdt).
Vondelingen (Dirk De Merlier).

september 2000

Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
Het zangkoor van de Sint-Britiuskerk in 1928 (Jozef Bourdeaudhui).
Opening Heemkundig en Genealogisch Documentatiecentrum "Ter Maelsaecke" (Antoine Lefever).
Van de Djabs naar café "In 't Neerhof" (Adelin De Zaeytijdt).
De Vlaamse Ardennenvink (Marc Vuylsteke).
De Geschiedenis van de aardappel - deel 1 (Marc Vuylsteke).
Liefdesperikelen in Maarke en Nukerke (Marc Vuylsteke).
Met Omer Wattez op tocht door Schorisse (E.H. Frans De Smaele).