Uit de liederenschat van Omer De Vos

 

Een lied over het huwelijkslief en -leed van Lowie en zijn Pelagie. Wegens de plastische beschrijvingen van Pelagies anatomie en de antropofage fantasieën van Lowie niet voor gevoelige oren !

 

't Hee ter weer schie'f gezeten
thuis mee mijn Pelagie,
En z'hee mij 'n blauw uu'ge gesmeten
jo, mij, heuren broe've Lowie.
Alle doe'gen mokt ze ruzie in mijn huis
mee verschrikkelijk gedruis,
al wa da ze vindt sloe'g z'op mijne kop
radikol kapot !

Mor ze zie mij toch zu gie'ren
altijd vol kolie're
jo, mijn Pelagie,
jo, ik, Lowie,
ik krijge meer sloe'gen dan eten
'k en mag dan nog nie spreken
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie,
'k en mag ook bij her nie meer sloe'pen
ik moe dor ston goe'pen
op mijn Pelagie,
Jo, ik, Lowie,
ik hee 't leven van een verken
altijd mor vurst werken
veur mijn Pelagie,
Jo, ik, Lowie !

En z'hee dor twie borsten lijk hespen
en handen gelijk van ne reus
en ze drinkt dor djenever mee flesschen,
da kunde zien aan heure neus.
En heur billen die wegen wel elk tien pond,
z'hee dor een verschrikkelijk front,
en heur lichaam dat staat heel zwart van haar,
ja, dat is zekers waar !

Mor ze zie mij toch zu gie'ren...

En z'hee mij gisteren were gesmeten
't wa boven mee heur piespot,
en z'hoe' ter zjuust in gesch...
en alles vloog over mijne kop;
en dan sloeg ze g'heel den boel in gruis
mee verschrikkelijk gedruis,
z'ho mij dor vast en smeet mij in nen hoek
'k hoe' dor iets verloren in mijn broek !

Mor ze zie mij toch zu gie'ren...

Mor nui is't afgeluu'pen
mee die verdomde ros !
En 'k hee mij een bijl weest kuu'pen
van de nacht ga'k er op los !
Mee plezier zal ik haar lijk een verkie schie'n
jo, van kop tot tie'n !
Z'hee genoeg g'houden mee mij de zot,
van de nacht moe ze kapot !

Ik zal afkappen haar borsten,
daarvan maak ik worsten
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.
Haar voore en haar achterkastie'len
zal ik vierendie'len
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.
En heur venijnige tonge
zal ik aan ?t venster hangen
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.
En van de reste kook'ek soepe
van her malsche poepe
van mijn Pelagie.
Jo, ik, Lowie.

M.