Tijdschriften

Jaargang 1 - 1997


januari 1997

Voorwoord met doelstellingen van de Heemkundige Kring Businarias (Marc Vuylsteke).
Ons logo (Clothaire De Deken).
De Heemkundige Kring "Businarias" (Marc Vuylsteke).
Ontspanning, feestvieren, kermissen in 1897 (Marc Vuylsteke).
Maarke-Kerkem, oase van rust (Daniel Wieme).
H. Apollonia en de geutelingen (Fanny Langie).
Geutelingenrecept (Antoine Lefever).
De verrijzenis van de Nieuwe Bossenaarmolen (Dirk De Merlier).
Stenen getuigen rond en in de kerk van Maarke (Clothaire De Deken).
In de rand (Paul Baekeland).
St.-Rochusruiters Schorisse (Marc Vuylsteke).
Toneel te Maarke-Kerkem (Paula De Tavernier).

mei 1997

Voorwoord (Marc Vuylsteke).
Ontspanning, feestvieren en kermissen in 1897 (Marc Vuylsteke).
Van de vélocipède naar de fiets (Dirk De Merlier).
Een schat van woorden - Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
De samenstelling van de bevolking in Maarkedal 1986-1996 (Marc Vuylsteke).
Ordehandhavers in de kerken van Maarkedal (Clothaire De Deken).
Gehuchten van Nukerke volgens de Atlas der Buurtwegen (Marc Vuylsteke).
Omer heeft niets gezien! Omer n'a rien vu! (Dirk De Merlier).

september 1997

Voorwoord (Marc Vuylsteke).
Toneel te Maarke-Kerkem (Paula De Tavernier).
Maarke in de vroegste tijden (Daniel Wieme).
Ordehandhavers in de kerken van Maarkedal (Daniel Wieme).
Enkele toponiemen van Nukerke (Marc Vuylsteke).
Herinneringen van een vroedvrouw (Dirk De Merlier).
Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
De Maagdendaele-hoeve in de Vijverbeekstraat te Schorisse (Marc Vuylsteke).
Gallo-Romeinse aanwezigheid en eventuele opgravingen in regio Maarkedal (Marc De Venter).
Bezoek aan het Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke.seum Velzeke (Fanny Langie).

Jaargang 2 - 1998


januari 1998

Voorwoord (Marc Vuylsteke).
In memoriam Omer Van Welden (Dirk De Merlier).
Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
Maarke in vroegere tijden (Daniel Wieme).
Het Land tussen Marke en Ronne (Marc Vuylsteke).
Uitreiking "Oorkonde voor Geslaagde Restauraties" (Marc Vuylsteke).
Vuylstekeara (Marc Vuylsteke).
Het protestantisme in onze streek (Edgard van Droogenbroeck).
De guillotine: machine van de revolutie (Fanny Langie).
Een zonderling voorval! (Paula De Tavernier).
Bezoek aan het Rijksarchief te Rijsel (Fanny Langie).
Speculaties en zekerheden rondom de Romansmolen te Maarke (Clothaire De Deken).

mei 1998

Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
Het protestantisme in onze streek (Marc Vuylsteke).
Nog over de Geuzenpaternoster (Edgard van Droogenbroeck).
Mère Placide, zuster van Liefde van Jezus en Maria (Dirk De Merlier).
De Kelten in Vlaanderen (Fanny Langie).
Een dorpsfiguur zoals er tegenwoordig geen meer geboren worden (Adelin De Zaeytijdt).
Een vechtpartij in de Nukerkse kerk eind vorige eeuw (Marc De Venter).
Brouwerij De Donder (Marc Vuylsteke).
Moord op de Koppenberg (Fanny Langie).
Onze vier deelgemeenten rond 1958 (Marc Vuylsteke). 

september 1998

Vertelsels bij de Leuvense stove (Paul Baekeland).
Een dorpsfiguur zoals er tegenwoordig geen meer geboren worden.
Maarke in de Middeleeuwen (Daniel Wieme).
De smokkelroute in het etappengebied (Adelin De Zaeytijdt).
Schilderijen in de kerk van Etikhove (Marc Vuylsteke).
Drie kinderen lieten het leven rond de molens van Maarkedal (Clothaire De Deken).
Amarant: de bloeiende toneelbond uit Maarke-Kerkem (Paula De Tavernier).
Etichove - klas 1929.
200 jaar geleden: Brigands en Sansculotten in onze streek (Marc Vuylsteke).
Het Protestants kerkje te Etikhove (Marc Vuylsteke).
"... het waeter hetwelcke niemandt deirven en can ..." (Dirk De Merlier).