De naam "Businarias"

In Maarkedal kent iedereen de Bossenareheuvel: het is één van de hoogste punten, centraal gelegen in onze gemeente. Hier werd enkele jaren geleden opnieuw een staakmolen opgericht. Van hieruit bekijken we het uitgestrekte open landschap in het midden van de Vlaamse Ardennen. De Bossenare gaf de naam aan de in 1997 opgerichte heemkundige kring.

Het toponiem "Bossenare", vermoedelijk Gallo-Romeins, eventueel Romaans uit de merovingische tijd, stamt van het Latijnse "buxinarias". In 1063 komt de naam "Businarias" voor het eerst voor. Later, in 1272, vinden we in het renteboek van het hospitaal van Oudenaarde de vermelding "Bosseneere" en in het register "De weeskamer van Pamele" staat in 1535 "te bosseneere".

Een buxus of bosseboom blijft eeuwig groen en is vanzelfsprekend zeer geliefd. Eind april staat de buxus in volle bloei. De kleine geelgroene bloemetjes verspreiden een aangename geur. Onze mensen noemen de buxus ook wel "palmboom". Immers, op Palmzondag staat deze" palm" in het midden van de belangstelling. Vroeger plaatste men op Palmzondag gewijde palm in huis en in stallen, of  stak die op elke hoek van het veld om mens, dier en gewas te beschermen tegen de boze machten. Hij is daarbij niet alleen het symbool van de matigheid (J. Van Vlierberghe: "Het symbolisme der bloemen", p. 91) maar ook het zinnebeeld van de hoop (G. Celis: "Volkskundige kalender van het Vlaamsche land" , p. 30).

Businarias heeft aandacht zowel voor volkskunde, demografie, genealogie, naamkunde, geschiedkunde enz. Het gelijknamige tijdschrift verschijnt drie keer per jaar (januari, mei en september). Hierin verschijnen artikels die handelen over de hierboven vermelde onderwerpen.