Lid worden

 

Het lidmaatschap van de Heemkundige Kring Businarias bedraagt:
      

gewoon lid: € 10,00
steunend lid: € 15,00
erelid: € 30,00


Het gekozen bedrag kan worden overgeschreven op rekeningnummer BE80 7475 1604 5077 (KREDBEBB) met vermelding "lidgeld 2015".

Als lid ontvangt U driemaal per jaar het tijdschrift "Businarias". U kan ook ook gratis alle documenten welke zich bevinden in het documentatiecentrum "Ter Maelsaecke" raadplegen. Zie ook onder de rubrieken "tijdschrift" en "documentatiecentrum" voor meer informatie hieromtrent.