Nukerke

O.L.Vrouw Hemelvaartkerk

In documenten opgemaakt in 1116 komt Nukerke als Nova Ecclesia voor het eerst voor. Tot 1570 behoorde Nukerke tot het bisdom Kamerijk (Cambrai), daarna tot het Aartsbisdom Mechelen en nu tot het bisdom Gent. Uit het visitatieverslag van het bezoek van aartsbisschop Thomas Philippus d'Alsace-Boussut aan Nukerke op 23 juli 1717 weten we dat er toen reeds drie altaren waren. De huidige kerk dateert van omstreeks 1775. De altaarwijding had plaats op 18 juni 1777.

De bouwstijl van het hoogaltaar is van neo-barokke aard. Boven het altaar hangt een schilderij dat de Hemelvaart van Christus voorstelt. Het fronton geeft een voorstelling van God de Vader met kruisdragende wereldbol en duif (symbool van de H Geest). Het eikenhouten tabernakel is van 1711. Op de deur staat een hostiedragende kelk. De tafel is versierd met het Lam van de Apocalypsis. De altaarsteen is een zware gekapte arduinen steen met daarin de inscriptie "Nukerke le 18de junii 1777".

Lees meer: O.L.Vrouw Hemelvaartkerk

Leo Piron

Leo Piron aan het werk in zijn atelier Daelbosch langs de Rijksweg te Nukerke.

 

Hij was gehuwd met Marie-Josephe De Saedeleer, dochter van Valerius.

Nukerke

 

Halfweg tussen Oudenaarde en Ronse, ligt op de top van de heuvel Nukerke, een der deelgemeenten van Maarkedal. Vanwaar je ook komt, telkens zie je de hoog gelegen Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, die het landschap overheerst. Het reliëf is sterk golvend, variërend van 30m in de valleien van de Holbeek en Meulebeek, over 87m hoogte rond het dorpscentrum tot 122m aan de Kruisberg, de grens met Ronse. De rijksweg Gent-Valenciennes (N60), doorkruist het dorp. De spoorweglijn Gent-Ronse in gebruik sedert september 1861 loopt door een tunnel van 415m lengte onder de Spichtenberg (de eerste tunnel in Vlaanderen).

 

 

Nukerke is een zuiver landelijke gemeente, zonder industrie. Op een oppervlakte van 1215 ha liggen nog een honderdtal boerderijen verspreid. Het bosbestand is teruggevallen tot op ongeveer 45 ha. De grond is een overwegend vruchtbare en goed drainerende lichte-zandleemboden, natter in de vele beekvalleien. Tientallen bronnen ontspringen er en voeden verscheidene kleine beekjes. Het landschap is er een met steeds wisselende vergezichten. De panorama's in de richting van Oudenaarde naar het noorden, naar het oosten toe in de richting van de Maarkebeek en naar het westen op de wijken Kuithol en Kabernhol zijn enig. De heuvelachtige landerijen en weiden, de stemmige hoekjes vormen een streling voor het oog. Het is een paradijselijk oord met vele goede landbouwwegen, geliefd bij vele wielertoeristen en wandelaars.